Мінімальна сума замовлення на сайті - 2000грн

Інклюзивне обладнання

Інклюзивне обладнання – ми створюємо якісну сертифіковану продукцію для закладів освіти

1991 рік - країна на порозі здобуття незалежності. Здавалося б, тепер все має бути інакше! Нові виклики, очікувані системні зміни у суспільстві, державних інституціях, ідентифікації. І вони поступово відбуваються. Проте головна революція нас чекає аж за 20 років. Та революція, яка дозволить вихованню й освіті в Україні вийти на якісно новий суспільний рівень, - інклюзія. Дотримання інклюзивного підходу у навчанні – це рівне право на освіту та гармонійний розвиток усіх без винятку дітей, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами.
Результати світових соціологічних досліджень довели, що отримані поза соціумом знання й багаж практичних навичок не є дієвими для адаптації дітей у суспільстві. Діткам з особливостями розвитку було вкрай важко вирішувати життєві труднощі й вони не мали потенціалу для реалізації як рівноправні члени суспільства. Тому було вкрай важливо прийняти загально світову доктрину – інклюзію у всіх сферах суспільного життя. А доти все по-старому - інклюзія в освітньому закладі не є навіть предметом для дискусії. Діти з особливостями розвитку навчались у спеціалізованих освітніх закладах, в яких все було підлаштоване під ту чи іншу нозологію. Проте, поза стінами закладу відчувалось реальне становище речей: відсутність доступу до громадських закладів, ба більше, дехто роки проводив у стінах оселі, адже радянські “хрущівки” та панельні будинки були геть не пристосовані для людей з інклюзією. Про спільні ігри разом з однолітками на дитячих майданчиках годі і думати. Для багатьох діток з особливостями розвитку це було просто не можливим.
Україна, як і світ на той час не були готовими до того, щоб поєднати навчання для різних за здібностями дітей. Тільки у 2006 році Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята конвенція про права інвалідів. Саме цей документ гарантує кожній дитині-інваліду доступ до «інклюзивної, якісної і безкоштовної початкової та середньої освіти в місцях свого проживання». Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я лише у 2015 році.
Перші, по-справжньому перші зміни в системі інклюзивної освіти в країні починаються у 2017 році. Права дітей, які потребують особливих умов для навчання, були захищені на рівні нового закону «Про освіту». Колись омріяне слово стало нарешті реальністю. З 2017 року інклюзія вже не прикметник, це цілий процес. Процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя. Він може набувати різних форм, серед яких – інклюзивний підхід у створенні дитячих ігрових майданчиків, обладнанні громадських місць, інклюзивна освіта в школі чи інклюзивна освіта в ДНЗ, будь-якій локації чи сфері суспільного життя, які мають і можуть бути комфортними для всіх і кожного.
Інклюзія в освітній системі може прирівнюватись до своєрідного «включення» груп дітей з особливими освітніми потребами у навчальні заклади, а також позитивне сприйняття їх багатоманітності, врахування індивідуальних відмінностей кожного вихованця та усвідомлення цінності унікальності кожної особи. Кожен з цих пунктів має певний підтекст й водночас розглядається комплексно. Позитивне сприйняття індивідуальних відмінностей полягає у тому, що певні відмінності, які на перший погляд здаються проблемами, можна перетворити у корисні ресурси. Формується мотивація всіх без винятку учнів до активної участі в освітніх процесах й розвиваючих іграх, а не лише фізична присутність у групі. З появою інклюзії відбувається оперативне виявлення та подальше усунення певних суспільних бар'єрів (інформаційних, фізичних, негативного й упередженого ставлення тощо).

Купити обладнання для інклюзивного навчання та створення безбар’єрного простору на Фактор Розвитку

Інклюзивна освіта має на меті нівелювати будь-яку дискримінацію особистості. Завдання інклюзії в Україні – виховання сучасного покоління людей з абсолютно новим поглядом на місце «особливих» дітей у суспільстві.

Інклюзивний підхід у навчанні допомагає:
— приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство;
— працювати над досягненням індивідуальної мети, беручи участь в житті суспільства;
— залучати батьків в процес навчання і життя школи;
— розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших;
— комунікувати, зміцнювати дружні стосунки з іншими дітьми.

Сертифіковане обладнання для дітей з особливими потребами від виробника – купити на онлайн-платформі Фактор Розвитку

Інклюзивна освіта сприяє тому, що діти активно засвоюють нові форми поведінки, вчаться комунікувати, виявляти активність, робити свідомий вибір, досягати спільного рішення у процесі розв'язання проблем, оцінювати свій внесок у загальний результат тощо.
Для реалізації інклюзивного підходу у навчанні вихователі повинні:
• здійснювати постійне спостереження за розвитком дітей, які мають певні труднощі у засвоєнні інформації, в опануванні практичних навичок та подальшому аналізу й адекватній оцінці ряду причин, які спричинили ці та інші складнощі;
• оперативно виявляти відхилення у розвитку дітей та здійснювати корекцію психофізичного розвитку. А цьому крокові передує своєчасний моніторинг за дошкільнятами;
• майстерно поєднувати диференційований й індивідуальний підхід до осіб з особливими потребами, але не демонструвати своє особливе ставлення до таких дітей;
• формувати високий рівень готовності здорових вихованців до їх позитивної взаємодії із дошкільниками з психофізичними вадами;
• активно й систематично проводити роботу з батьками та надавати їм вичерпну й правдиву інформацію про дітей з особливими потребами;
• забезпечити таких дітей індивідуальною підтримкою, але при цьому не відокремлювати їх від основної групи;
• сприяти створенню атмосфери справедливості, доброзичливих відносин й терпимості;
• навчити інших толерантно поводитись із дітьми з особливими потребами, але робити це ненав’язливо та без постійних акцентів.
Саме компетентність вихователів й рівень їх педагогічної майстерності – левова частина у досягненні пріоритетних завдань інклюзії в освітніх центрах! Вчені довели, що емоційний, соціальний та розумовий розвиток дітей з певними психофізичними вадами повністю залежить від рівня позитивного ставлення до них.
Варто зауважити, що дитина дошкільного віку – це віддзеркалення сім'ї. Стереотипи й пережитки минулого варто викорінювати й кардинально змінювати! Вихователі повинні проводити комплексну роботу з батьками здорових дошкільнят, щоб сформувати в них позитивне мислення до перебування у групі дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Це надзвичайно важливий аспект для комплексного впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Обирайте Фактор Розвитку – виробника інклюзивного обладнання № 1 в Україні 

Така діяльність здійснюється за допомогою арсеналу методів. Серед них варто виокремити:
1. розмови з батьками та дітьми;
2. переконання, обґрунтоване фактами;
3. детальний розгляд проблемних ситуацій та їх моделювання;
4. перегляд відеоматеріалів, які формують сприятливе та правдиве уявлення про дітей з особливими потребами, а також викликають співчуття і популяризують толерантне ставлення до них. Такий формат дозволяє цікаво й невимушено інтерпретувати важливі соціально-психологічні аспекти.
За даними, які було представлено МОН України, позитивну динаміку можна було спостерігати вже після першого року роботи. Так, інклюзивне навчання стало доступним для 1518 шкіл у 2016 році, і для 3788 у 2019. Майже у 2,5 рази збільшилася кількість за 3 роки. Найбільше всього інклюзивний підхід у практиці і діяльності освітніх закладів спостерігається на Київщині, найменше - на Луганщині. Загалом 14 000 дітей на сьогодні скористалися корекційними послугами.
З 2021 року до концепції інклюзії в Україні було додано ініціативу першої леді країни, Олени Зеленської «Безбар’єрність». Ініціатива безбар’єрної України покликана прибрати бар’єри в обмеженій мобільності, ментальних та фізичних відмінностях, нерозумінні з боку суспільства. «Безбар’єрність стає новою суспільною нормою. Зміни стосуються не лише людей, котрі змушені стикатися з різними бар’єрами у своєму житті. Ці зміни насамперед про те, якою країною ми прагнемо бути. Країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар’єрів», – зазначила Олена Зеленська. Стратегію безбар’єрного простору у повному обсязі планують втілити до 2030 року. В інклюзивному напрямку проект передбачає:
• створення інфраструктурної безбар’єрності - доступність та пристосованність всіх видів транспорту для людей з особливими потребами;
• інформаційну безбар’єрность – можливість життя без обмежень має стати суспільною нормою;
• фізична доступність громадських будівель – оснащенність будівель спеціальним інклюзивним обладнанням для переміщення маломобільних груп;
• «Шкільна освіта для всіх» – вдосконалення роботи освітніх центрів у напрямку інклюзії: забезпечення права на освіту у навчальних закладах та обладнання для дітей з особливими потребами у таких закладах. Сім'ї з дітьми з особливими потребами також матимуть змогу мультидисциплінарної допомоги для раннього виявлення особливих освітніх потреб й надання повноцінної освіти та розвитку дітям.
• людям з особливими потребами буде надано міжнародний статус відповідно до міжнародної класифікації функціонування (МКФ).
Інклюзивний підхід та принцип безбар’єрності в навчанні та повсякденному житті потребує створення такого середовища, де можна втілити в реальність ідею спільного навчання, взаємодії, виховання й розвитку дітей та дорослих із врахуванням їхніх можливостей та потреб.

Ми допоможемо підібрати високоякісне обладнання для інклюзивного навчання

Ми допоможемо підібрати високоякісне обладнання для інклюзивного навчання, на Фактор Розвитку Ви маєте можливість якісне сертифіковане обладнання для дітей з особливими потребами купити! На сайті представлено надзвичайно широкий асортимент матеріально-технічних засобів та інклюзивного обладнання дл закладв освіти, які повністю відповідають державним й міжнародним вимогам. Купити обладнання для інклюзивного навчання та створення безбар’єрного простору Ви маєте можливість на нашій онлайн-платформі – сайті Фактор Розвитку.
Окрім, власне, широкого асортименту обладнання для інклюзії від виробника Фактор Розвитку:
• забезпечує документальний та сервісний супровід на всіх етапах замовлення та встановлення обладнання у Вашому заклад;
• пропонує гнучку систему оплати;
• здійснює доставку по всій Україні;
• гарантує доступну цінову політику й привабливі акційні пропозиції.

Обладнання для дітей з особливими потребами – унікальні простори в навчальних закладах, дитячі ігрові майданчики за інклюзивним підходом від Фактор Розвитку

Спеціалізоване обладнання для дітей з особливими потребами в інклюзивно-ресурсні центри та загальноосвітні центри Ви маєте можливість обрати та купити на нашому сайті, придбати обладнання та засоби навчання кабінету для інклюзивного навчання, обладнання для оснащення інклюзивних дитячих майданчиків, обладнання для оформлення сенсорних та ресурсних просторів у школах, лікарнях, торгових центрах та спеціалізованих закладах. Європейська сертифікація, використання якісних та надійних матеріалів, доступні ціни та гарантія від виробника – ми перші та єдині в Україні! Ми втілюємо унікальні простори в навчальних закладах та дитячі ігрові майданчики за інклюзивним підходом. Обирайте Фактор Розвитку – виробника інклюзивного обладнання № 1 в Україні.

Loading...