Мінімальна сума замовлення на сайті - 2000грн
Онлайн-платформа для освітян

Гуманітарні науки (мови, література, письмо)

Дидактичний матеріал з гуманітарних наук

Гуманітарні науки дають нам можливість зрозуміти людину та її діяльність. Вони допомагають людям спілкуватися, ділитися думками та почуттями. Значну роль в процесі цієї комунікації відіграють мова та література. Напевно, саме тому навчання письму та читанню починається в школах з 1 класу.

Дидактичний матеріал з української мови

Велику вагу для успішного опанування грамоти має дидактичний матеріал. Його використання під час занять відчутно спрощує сприйняття навчального матеріалу. Українська мова є однією з базових дисциплін, які вивчає початкова школа. Вміння вправно володіти державною мовою є необхідною умовою для успішного життя в суспільстві. Школярі вже з перших уроків бачать різноманітні дидактичні матеріали з української мови. Передусім першокласники мають справу з абеткою. Адже без знання літер неможливо навчитися читати чи писати.

Сучасний дидактичний матеріал має чимало варіацій. Зокрема, українська абетка може бути виготовлена у вигляді таблиці, карток, магнітів, вкладишів чи навіть кубиків. Застосування різних форм наочності у початковій школі сприяє кращому оволодінню українською мовою. Однак дидактичні матеріали з української мови не обмежуються лише розмаїттям абеток.

До наочного матеріалу з української мови належать також плакати, словники, бібліотечка художньої літератури, портрети письменників тощо. Використання якісного дидактичного матеріалу в закладах освіти сприяє зростанню ефективності навчання. Дидактичний матеріал з української мови можуть містити й репродукції картин чи малюнки. Їх можна використовувати для розвитку усного мовлення. Адже вміння зрозуміло, аргументовано та цікаво викласти свою думку є не менш важливим за навички читання та письма.

Дидактичний матеріал з англійської мови

В сучасному світі необхідністю є володіння хоча б однією іноземною мовою. При вивченні цієї дисципліни також стане в пригоді дидактичний матеріал. Українська початкова школа здебільшого пропонує для вивчення англійську мову. Такий вибір пояснюється тим, що англійська вважається мовою міжнародного спілкування. До того ж, ця мова є однією з найпоширеніших у світі.

Які ж дидактичні матеріали з англійської мови допоможуть зробити заняття продуктивними?

Знання літер є обов'язковим для розвитку навичок читання і письма. Отже, дидактичний матеріал повинен містити абетку. Можливі варіанти абетки: картки, віяла, магніти і т.д. Дидактичний матеріал з англійської мови є доволі різноманітними. Наприклад, посібник-тренажер для навчання письму допоможе виробити каліграфічний почерк. Набір пазлів для складання речення спростить вивчення англійської мови, а саме структури побудови простих речень.

Набори сюжетних чи предметних малюнків відповідно до тем, що вивчаються згідно з навчальною програмою, сприятимуть розширенню словникового запасу. З цією ж метою рекомендують використовувати іграшкові набори тварин, овочів та фруктів, посуду тощо. Оскільки дітям в молодших класах значно легше сприймати інформацію через яскраві образи, застосування вищезгаданої наочності призведе до підвищення рівня навчання.

Чудово, якщо матеріали з англійської мови для початкової школи містять ігри для мовленнєвого розвитку. Бо для дітей молодшого шкільного віку найбільш ефективною є ігрова форма навчання. Заразом не варто нехтувати таблицями до основних розділів граматики чи словниками. За наявності відповідного технічного оснащення доцільно комбінувати традиційні дидактичні матеріали з навчальними аудіо- та відеопрограмами. Такі засоби навчання допоможуть сформувати правильну вимову.

Позитивний результат дасть використання вже звичних дітям завдяки іншим урокам матеріалів. Приміром, календар природи англійською мовою. Учням буде знайомий принцип роботи з таким календарем з уроків природознавства. Водночас їм буде легше запам'ятати назви пір року, місяців та днів тижня англійською, змінюючи їх на цьому календарі.

Загалом застосування наочності, яка об'єднує декілька предметних галузей, є найбільш вдалим рішенням для усіх наук, зокрема й гуманітарних. Адже такий дидактичний матеріал через інтеграцію навчального процесу формує у дітей цілісне сприйняття світу.

Купити дидактичний матеріал з української та англійської мови легко на платформі "Фактор розвитку"
Loading...